Masters in Visual Communication in New Media | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ | Αιτήσεις & Κριτήρια Εισαγωγής
15142
page,page-id-15142,page-child,parent-pageid-15003,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-6.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive

Αιτήσεις

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016. Παρέχεται η δυνατότητα καθυστερημένης υποβολής αίτησης με προθεσμία την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, ωστόσο οι καθυστερημένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων σε κάθε πρόγραμμα.

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ. Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και αρχίζει από τη διεύθυνση: www.cut.ac.cy/masters

Αξιολόγηση Αιτήσεων

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Μαΐου.  Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο email που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

 

Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου (περί τα τέλη Μαΐου 2016) αν την αποδέχονται. Η κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή ποσού ύψους €625. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται αν για οποιοδήποτε λόγο ο φοιτητής επιλέξει να μην φοιτήσει. Η εγγραφή σε εξάμηνο και σε μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά τη βδομάδα που προηγείται της έναρξης μαθημάτων.

 

Όσοι υποβάλουν καθυστερημένη αίτηση, θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι την ημερομηνία που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο για εκείνη τη χρονιά.

Κριτήρια Εισαγωγής

 

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), ενώ στο τελικό στάδιο θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 

  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
  • Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (σημ.: για τα αγγλόφωνα προγράμματα απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας μόνο για την αγγλική γλώσσα)*
  • Τυχόν άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο, πορτφόλιο κ.ά) σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
  • Οι υποψήφιοι καλούνται κατά την υποβολή της αίτησης να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις.

 

Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της αγγλικής γλώσσας θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.

 

Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Όσοι υποψήφιοι δεν επισυνάψουν αποδεκτό πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας κατά την υποβολή της αίτησης, μπορούν να συμμετάσχουν, καταβάλλοντας κάποιο αντίτιμο, σε αντίστοιχη εξέταση την οποία οργανώνει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

 

Για την ελληνική γλώσσα τεκμήριο επάρκειας είναι το απολυτήριο από ελληνόφωνο σχολείο μέσης εκπαίδευσης ή το πτυχίο από ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Όσοι υποψήφιοι δεν επισυνάψουν αποδεκτό πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας κατά την υποβολή της αίτησης, μπορούν να συμμετάσχουν, καταβάλλοντας κάποιο αντίτιμο, σε αντίστοιχη εξέταση την οποία οργανώνει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου μέσα στον Ιούνιο 2016.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να αναζητηθούν στον ετήσιο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/masters

 

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας:

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης

Κτήριο ΥΣΦΜ,

Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, 3040, Λεμεσός

 

Τηλ: 25 002710/11
Φαξ: 25 002760

 

Υπεύθυνες: Βασιλική Βασιλείου & Μαρίζα Αλωνεύτη
vasiliki.vasiliou@cut.ac.cy, marisa.alonefti@cut.ac.cy

 

Για πληροφορίες που αφορούν σε πιο εξειδικευμένα ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στον συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος Όμηρο Παναγίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση omiros.panayidess@cut.ac.cy